Situationen för de kaldeiska kristna i Irak

Skriftlig fråga 2006/07:1466 av Habsburg Douglas, Walburga (m)

Habsburg Douglas, Walburga (m)

den 6 juli

Fråga

2006/07:1466 Situationen för de kaldeiska kristna i Irak

av Walburga Habsburg Douglas (m)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Flera oroväckande och våldsamma händelser har inträffat den senaste tiden i Irak. Våldet verkar ha trappats upp och det utförs till stor del av sekteriska grupper i syfte att splittra landet och skapa kaos. Våldet verkar även inriktas på små och särskilt utsatta grupper. Flera händelser med dödlig utgång har riktats mot den kristna minoriteten i Irak, som drabbats hårt.

Den 3 juni i år blev en kaldeisk katolsk präst, fader Ragheed Ganni, dödad i Mosul i Irak, tillsammans med sina tre medarbetare, tillika subdiakoner. Han blev bara 35 år och var under en tid verksam i Sverige och höll flera mässor i både Södertälje och Eskilstuna.

Den 6 juni kidnappades Hani Abdel Ahad i Mosul, när han skulle besöka ett prästseminarium. Även han är en kaldeisk katolsk präst.

I början på juni ockuperades ett kaldeiskt nunnekloster av shiitiska terrorister, som även plundrade klostret på allt av värde.

Med anledning av ovanstående är min fråga vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att förbättra situationen för de kaldeiska katolikerna och de andra förföljda kristna i Irak.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-07-06 Besvarad: 2007-08-13 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-13)