situationen för assyrier/syrianer och kaldéer i norra Irak

Skriftlig fråga 2000/01:1583 av Kerimo, Yilmaz (s)

Kerimo, Yilmaz (s)

den 16 augusti

Fråga 2000/01:1583

av Yilmaz Kerimo (s) till utrikesminister Anna Lindh om situationen för assyrier/syrianer och kaldéer i norra Irak

Enligt uppgift råder en ohygglig situation för assyrier/syrianer och kaldéer i de delar av norra Irak som står under ett kurdiskt begränsat självstyre. Uppgifterna @ som bl.a. beskrivs med orden "förföljelse och etnisk rensning" @ inger djup oro. Sverige har som nation och med rätta stött den demokratiseringsprocess som har kommit i gång i norra Irak under de senaste åren. Samtidigt är det angeläget att vi också framhåller FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna så att denna tillämpas fullt ut också i detta område. De av FN stadgade rättigheterna gäller självklart för kurder men måste också omfatta minoriteter som assyrier/syrianer och kaldéer.

Därför är uppgifterna som nu riksdagens ledamöter får så oroande. Det är av stor vikt att söka klarhet i förhållandena för dessa minoriteter. Signaler om att människor utsätts för övergrepp måste tas på stort allvar.

Därför vill jag fråga utrikesministern:

Vilka åtgärder avser utrikesministern vidta i syfte att bringa klarhet i hur situationen är för assyrier/syrianer och kaldéer i de av FN kontrollerade områdena i norra Irak?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-08-16 Besvarad: 2001-08-31 Anmäld: 2001-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-08-31)