Simundervisning

Skriftlig fråga 2016/17:1709 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Alla barn som slutar årskurs 6 i Sverige ska kunna simma 200 meter står det i skolans läroplan. Det är skolornas skyldighet att bereda simundervisning och tillse att eleverna når det målet.

Nu kommer rapporter i medierna om att många kommuner inte sköter sitt undervisningsuppdrag och att elever inte bereds möjlighet att få den simundervisning de har rätt till.

Antalet drunkningsolyckor minskar heller inte i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Hur tänker ministern tillse att skolorna följer lagen vad avser simundervisning i skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-07-03 Överlämnad: 2017-07-04 Besvarad: 2017-07-19 Sista svarsdatum: 2017-07-19 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga