Silver i hälsokost och skyddslagstiftning för konsumenter

Skriftlig fråga 2007/08:366 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 29 november

Fråga

2007/08:366 Silver i hälsokost och skyddslagstiftning för konsumenter

av Birgitta Eriksson (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

SVT Rapport har larmat om silver i hälsokost som både läkare och myndigheter menar kan ge skador. Både Livsmedelsverket och Läkemedelsverket är starkt kritiska, dessutom kan silvret bli ett miljöproblem.

Slutsatsen i Livsmedelsverkets riskbedömning är att man som konsument ska vara försiktig eftersom man inte kan utesluta hälsofaror. Läkemedelsverket ifrågasätter i sin tur marknadsföringen. I dag förekommer det nämligen att produkter som säljs som mineralkosttillskott ändå marknadsförs som om de vore läkemedel. Läkemedelsverket säger sig har polisanmält företag, som har sålt läkemedel som de säger är klassade som kosttillskott, och säger samtidigt att polisen prioriterar bort denna typ av ärenden så det har inte i något fall lett till åtal.

Inte heller EU kan göra något. För även om det i dag saknas gränsvärden för just silver i kosttillskott så gäller regeln att produkten får användas till dess att riskbedömningen visar något annat – en analys som i det här fallet inte beräknas vara klar förrän om två år.

Ur ett konsumentperspektiv måste allt detta anses oerhört otillfredsställande. Samordnad och effektiv lagstiftning samt intresse hos polisen saknas uppenbarligen för att hantera den här typen av frågor.

Vad avser statsrådet att ta för initiativ för att skydda konsumenterna mot den här typen av produkter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-29 Anmäld: 2007-11-29 Besvarad: 2007-12-05 Svar anmält: 2007-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-05)