Sillfisket i Östersjön

Skriftlig fråga 2019/20:637 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Det blir ingen sill till midsommar. Det sa vd:n för Skillinge Fisk, med 120 anställda, i samband med konferensen Östersjöfiske i Simrishamn nyligen. Uttalandet gjordes då han under konferensen blev varse att ett stopp för sillfiske kommer att bli ett faktum i områdena 25 och 26 under maj till augusti nästa år, samt under maj till juni i område 24. Beredningsindustrin drabbas till följd av ett motsvarande fiskestopp för yrkesfiskarna.

Under konferensen var vi många som blev förvånade över informationen. Det var dessutom ytterst illavarslande och anmärkningsvärt att varken yrkesfiskare eller beredningsindustri hade fått information om saken tidigare, vare sig mejl- eller brevledes, utan ska behöva få del av informationen under en konferens. Det är under all kritik. 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Kommer sillfisket i Östersjön att stängas under perioden maj–augusti, och vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att minimera den ekonomiska skadan för berörd fiskenäring?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-13 Överlämnad: 2019-12-16 Anmäld: 2019-12-17 Svarsdatum: 2019-12-30 Sista svarsdatum: 2019-12-30
Svar på skriftlig fråga