Siken och EU-regler

Skriftlig fråga 2019/20:615 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Nyligen frågade jag landsbygdsministern, statsrådet Jennie Nilsson, om möjligheten att ordna så att siken hanteras som övriga fiskar i det svenska undantaget från EU:s dioxinregler så att fiskeföretagen kan arbeta på lika villkor oavsett art. Jag vill härmed tacka för statsrådets svar som avlämnades den 27 november 2019.

Statsrådet Nilsson har två förklaringar till att siken för närvarande inte kan tas med på förteckningen över dioxinundantag. Det ena är att en diskussion om tilläggande av den glömda siken i undantaget riskerar hela det svenska undantaget. Den oron har jag stor förståelse för. Statsrådets andra förklaring, som består i att EU gör en bredare översyn, ser jag däremot inte som relevant.

Det är en rimlig önskan att den glömda siken ska bedömas på samma sätt som övriga laxfiskar oavsett EU:s bredare översyn. EU:s översyn bör välkomnas, men vi bör ha rätt att förvänta oss att siken inte ska särbehandlas negativt på grund av denna. 

Vi kan konstatera att efter nära fem år arbetar departementet fortfarande med att åtgärda de brister som EU-kommissionen uppmärksammat.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

När förväntas detta arbete vara avslutat, så att regeringen utan risk att spoliera det svenska undantaget kan tillägga siken till undantagslistan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-10 Överlämnad: 2019-12-11 Anmäld: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga