Sidas flytt till Botkyrka

Skriftlig fråga 2019/20:249 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Regeringen har beslutat att Sida ska flytta till Botkyrka. I myndighetens budgetunderlag för 2020–2022 uppges det att flytten kan komma att kräva en tillfällig höjning av förvaltningsanslaget. Eftersom det inte finns någon byggnad i Botkyrka som kan hysa myndigheten kommer det att krävas en nybyggnation, vilket ställer Sida inför en komplex juridisk och omfattande upphandling av byggentreprenad, ett högt risktagande och omfattande konsultstöd.

Enligt myndigheten är både kostnaderna och tidsplanen svåra att förutsäga givet komplexiteten. Sidas beräkning i budgetunderlaget ligger på 124 miljoner kronor, exklusive förhöjda hyreskostnader. Konsekvensanalyser har varnat för risker för förseningar i byggprocessen, vilket kan leda till hyra av tillfälliga lokaler, och uppgifter har gjort gällande att den totala summan kan landa på en halv miljard kronor.

Regeringens argument är att Sverige ska hålla ihop. Men givet att det handlar om en flytt på fyra mil hade det möjligtvis varit bättre om denna summa i stället gått till humanitärt bistånd eller utvecklingsbistånd. Möjligen hade det också varit klokt med en konsekvensanalys innan beslutet fattades. Ytterst handlar det om ansvar för skattebetalarnas pengar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Har statsrådet och regeringen någon beredskap eller vilja att ompröva Sidas tvångsmässiga flytt till Botkyrka?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-23 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga