Shiaextremism i Sverige

Skriftlig fråga 2019/20:913 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under flera år har det förts flera debatter om hur samhället ska tackla hotet från den våldsbejakande islamismens framfart i Sverige. Fokus har då främst riktats mot de mest radikala sunniislamisterna, som stöttat eller kanske rent av varit en del av Islamiska staten eller andra salafistgrupper. De bokstavstrogna salafisterna har onekligen varit och är ett enormt problem, vilket vi påmindes om när vi läste om gripandet av en rad radikala imamer, vilka som följd av att de ansetts vara ett hot mot Sverige fick utvisningsbeslut.

Radikaliseringen i svenska moskéer är av naturliga skäl ett oroande faktum som vi måste ta hänsyn till i arbetet för att förhindra en negativ samhällsutveckling. Så även faktumet att uppemot hälften av de omkring 300 extremister som anslutit sig till Islamiska staten i Syrien eller Irak har återvänt till Sverige och kan vandra fritt på våra gator.

Vad det talas mindre om är de radikala strömningarna inom shiaislam med nära kopplingar till den iranska regimen. Iran är, vid sidan av Kina och Ryssland, det land som bedriver mest spionage i Sverige i dag, och bland dess lojalister finns också personer värda att vara rädda för.

Med den shiamuslimska moskén i Järfälla (Imam Ali Center) som bas agerar den iranska regimen utefter en långsiktig strategi, främst i form av bildandet av nya föreningar och församlingar i vårt land. Genom dessa kan den iranska regimen sprida sin propaganda, för att på så sätt knyta till sig och rekrytera fler shiamuslimer. Bland det stora antalet afghaner som kommit till Sverige, främst shiamuslimska hazarer (som i många fall är djupt religiösa och starkt lojala med Irans högste ledare ayatollah Khamenei), kan det dessutom finnas individer som stridit för den iranska regimen i Syrien – exempelvis i den shiamuslimska milisen Fatemiyoun.

Mot bakgrund av detta önskas justitie- och migrationsminister Morgan Johansson svara på följande fråga:

 

Vad gör ministern och regeringen för att förhindra spridningen av shiaislamsk extremism, och avser statsrådet och regeringen att agera för att lokalisera eventuella krigsveteraner som stridit för Iran?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-06 Överlämnad: 2020-02-07 Anmäld: 2020-02-11 Svarsdatum: 2020-02-19 Sista svarsdatum: 2020-02-19
Svar på skriftlig fråga