Sharialagar i Brunei

Skriftlig fråga 2018/19:487 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Bruneis envåldshärskare Hassanal Bolkiah har tydligt deklarerat att islams lära ska få en starkare ställning i landet, och snabbt kunde vi även se hur man införde straffskärpningar baserade på islamisk sharia. Detta innebär bland annat dödsstraff för våldtäkt och rån samt stening av homosexuella och otrogna. Tjuvar kan samtidigt räkna med att bli av med sina händer eller fötter. I och med detta blir Brunei det första landet i regionen som inför sharialagar på nationell nivå.

EU har i likhet med utrikesminister Margot Wallström glädjande nog snabbt fördömt detta, och FN samt en lång rad människorättsorganisationer har tydligt kritiserat det.

Tyvärr är detta bara ett tecken av flera på hur religiös fundamentalism sprider sig och hur allt fler människor, inte minst homosexuella, tvingas förhålla sig till sharialagar. Av den anledningen önskar jag att utrikesminister Margot Wallström svarar på följande fråga:

Avser utrikesministern att, utöver sitt fördömande, vidta andra åtgärder som sätter press på Brunei och andra länder för att de ska avskaffa sharialagstiftning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-04 Överlämnad: 2019-04-04 Anmäld: 2019-04-05 Svarsdatum: 2019-04-17 Sista svarsdatum: 2019-04-17
Svar på skriftlig fråga