SGU:s mineralkontor i Malå

Skriftlig fråga 2006/07:559 av Abramsson, Karl Gustav (s)

Abramsson, Karl Gustav (s)

den 26 januari

Fråga

2006/07:559 SGU:s mineralkontor i Malå

av Karl Gustav Abramsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Antalet besök vid SGU:s mineralkontor i Malå har ökat explosionsartat de senaste åren. I kontoret finns också Borrkärnearkivet som kräver vård och hantering för besökande intressenter.

Det är synnerligen angeläget att mineralkontorets organisation som finns i Malå i dag inte bara består utan får möjlighet att utvecklas, för att svara mot det ökande intresset för undersökningsverksamheten i Västerbotten och i övriga landet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om näringsministern är beredd att vidta åtgärder för att garantera erforderliga resurser för att mineralkontoret i Malå ska kunna fortsätta sin verksamhet i oförminskad eller ökande omfattning till stöd för en växande och för landet och särskilt för Norrlands inland betydelsefull näring.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-01-26 Anmäld: 2007-01-30 Besvarad: 2007-02-07 Svar anmält: 2007-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-07)