SFOR-styrkorna i Bosnien

Skriftlig fråga 1997/98:844 av Flyborg, Eva (fp)

Flyborg, Eva (fp)
Fråga 1997/98:844 av Eva Flyborg (fp) till utrikesministern om SFOR-styrkorna i Bosnien

Allvarliga anklagelser riktades för någon vecka sedan mot italienska FN-trupper i Bosnien. Enligt uppgifter i den spanska tidningen El Mundo hävdar den spanska underrättelsetjänsten att män ur FN-trupperna utnyttjat minderåriga flickor, i åldrarna 12-14 år, som prostituerade. Enligt samma tidning var det en spansk säkerhetsagent som upptäckte det hela av en slump för över ett år sedan. Han fick se en grupp småflickor som leddes över taggtrådsstaket och in på basen av en soldat. Agenten lämnade in en rapport, men i dag förnekar alla högre instanser kännedom om den och Natochefen Javier Solana kallar anklagelserna för grundlösa. Uppgifterna stöds dock av många på plats. Bland dem Christina Doctare som själv arbetar på plats med drogförebyggande projekt. Den amerikanske överbefälhavaren i Bosnien har tillsatt en intern militär utredning, vilket är ett bra första steg. Men det är aldrig bra att det är den egna kåren som utreder de påstådda övergreppen. Situationen i Bosnien kan närmast beskrivas som bräcklig. Det är inte rimligt att människorna i ett sargat land inte känner att de ens kan lita på de trupper som är satta av det internationella samfundet att skydda dem. Då anklagelser av denna art riktas mot FN-trupperna, måste det internationella samfundet reagera snabbt och bestämt. Blotta misstanken om att dessa övergrepp skulle kunna ha skett, borde vara nog för att tillsätta en oberoende utredning.

Jag vill därför fråga utrikesministern om regeringen är beredd att verka för att Sverige kräver en oberoende utredning av de påstådda övergrepp som skall ha skett av våra SFOR-styrkor i Bosnien.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-06-05 Anmäld: 1998-06-08 Besvarad: 1998-06-17
Svar på skriftlig fråga