Sfi-bonusen

Skriftlig fråga 2012/13:174 av Thorell, Olle (S)

Thorell, Olle (S)

den 5 december

Fråga

2012/13:174 Sfi-bonusen

av Olle Thorell (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Nyligen visade det sig att bara ett mycket litet antal personer som läser svenska för invandrade klarar av att genomgå utbildningen inom tolv månader och därmed bli berättigade till den så kallade sfi-bonusen som regeringen har infört. I exempelvis Västerås läste 1 361 personer sfi under förra året, men det var bara 68 personer som fick bonus.

Sfi-bonusen visar sig vara ineffektiv och dålig som incitament för att få fler att klara av studierna inom ramen för sfi. Antagligen skulle de som snabbt klarar av att gå sfi och som snabbare etablerar sig i Sverige göra det alldeles oavsett om det finns en bonus kopplad till studierna eller inte.

Hur snabbt någon klarar studierna beror på en rad faktorer. Det kan vara utbildningsgrad, socioekonomisk bakgrund eller under vilka förhållanden man har levt i sitt hemland. En politik som går ut på att erbjuda en bra sfi-undervisning kan inte byggas upp på att människor lär sig snabbare om de erbjuds pengar.

Med anledning av detta undrar jag vad statsrådet avser att ta för initiativ för att utveckla sfi-undervisningen så att vi får en framtidsinriktad sfi med syfte att ge goda kunskaper i svenska och förutsättningar till jobb.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-12-05 Anmäld: 2012-12-05 Besvarad: 2012-12-12 Svar anmält: 2012-12-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-12)