Sexualiserat våld i konflikter

Skriftlig fråga 2011/12:727 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 17 augusti

Fråga

2011/12:727 Sexualiserat våld i konflikter

av Carina Hägg (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

En förlängning utifrån vunna erfarenheter av FN:s särskilda representant med ansvar för att motverka sexualiserat våld i konflikter är angelägen. Rapporten från den 13 januari 2012 om arbetet för att motverka sexuellt våld i konflikt välkomnades. Sverige har haft möjlighet att ge uttryck för sitt engagemang tillsammans med de övriga nordiska länderna. Ett gemensamt anförande hölls i FN:s säkerhetsråd då frågan om sexualiserat våld i konflikter behandlades den 23 februari. Regeringen har uttalat att man fäster stor vikt vid det betydelsefulla arbete som utförs av FN:s särskilda sändebud för att motverka sexualiserat våld i konflikt och att man avser att fortsatt stödja detta viktiga arbete, liksom sändebudets mandat. Detta är något jag välkomnat. Men vilka initiativ har regeringen vidtagit i FN, EU och Sverige med anledning av implementering och uppföljning av rapportens slutsatser? Sexualiserat våld i konflikter ska inte endast motverkas, våldet ska stoppas.

Min fråga är:

Vilka initiativ till implementering och uppföljning har utrikesministern och regeringen vidtagit i FN, EU och Sverige med anledning av slutsatser i FN-rapporten om sexualiserat våld i konflikter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-08-17 Anmäld: 2012-08-23 Besvarad: 2012-08-30 Svar anmält: 2012-09-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-30)