sextrakasserier

Skriftlig fråga 2000/01:352 av Viklund, Margareta (kd)

Viklund, Margareta (kd)

den 5 december

Fråga 2000/01:352

av Margareta Viklund (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om sextrakasserier

Regeringen och Försvarsmakten har i olika sammanhang hävdat att man vill ha fler kvinnliga värnpliktiga i försvaret. Det planeras också för olika informations- och värvningskampanjer för att få fler flickor/kvinnor intresserade av att göra värnplikt.

Enligt SCB blir varannan värnpliktig flicka förlöjligad för att hon gör värnplikten. Var femte har utsatts för trakasserier. En femtedel av alla värnpliktiga flickor har funderat på att avbryta sin tjänstgöring på grund av sexuella trakasserier. Enligt tidningen Värnpliktsnytt anmäls ändå inte de flesta fallen av sexuella trakasserier.

Även om många flickor kallt räknar med att bli utsatta för trakasserier inom värnplikten är det en skrämmande situation, som enligt lag inte ska få förekomma. Regeringen och Försvarsmakten har gjort en del insatser för att få ett slut på trakasserierna. Men de hjälper tydligen inte eftersom problemet fortfarande är vanligt förekommande och framför allt kränkande.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka ytterligare insatser tänker regeringen göra för att få ett slut på trakasserierna mot de kvinnliga värnpliktiga inom försvaret?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-12-05 Anmäld: 2000-12-12 Besvarad: 2000-12-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-12-13)