Sexköpslagen

Skriftlig fråga 2008/09:331 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 2 december

Fråga

2008/09:331 Sexköpslagen

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

På en konferens organiserad av Gisèle Halime och organisationen Choisir la cause de femme deklarerade Cecilia Wigström, fp, som svensk representant regeringens intentioner att straffskalan för sexköpslagen ska ändras. De män som köper kvinnor som tvingats in i prostitution ska få högre straff än de män som köper kvinnor som är frivilligt i prostitution.

Detta går emot lagens intentioner och föregår den utredning som är tillsatt för att undersöka effekterna av sexköpslagen och som har att se till att lagen inte försämras.

Beskedet att jämställdhetsminister Nyamko Sabuni inte står bakom sexköpslagen och att intentionerna att via straffskalan riva upp sexköpslagen underifrån har snabbt spridits över Europa.

På ett arrangemang om våld mot kvinnor, prostitution och handel med människor i Paris presenterades denna omsvängning kring Sveriges syn på sexköpslagen. Riksdagen har inte informerats. Det som framkommit som brist på kunskap och förståelse för lagstiftningen och slavhandlarnas offer är mindre förvånade än bekymmersamt.

Min fråga till ministern är när hon planerar att propositionen om förändringar i sexköpslagens straffskala ska överlämnas till riksdagen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-02 Anmäld: 2008-12-02 Besvarad: 2008-12-10 Svar anmält: 2008-12-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-10)