sexköp

Skriftlig fråga 1999/2000:218 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)

den 16 november

Fråga 1999/2000:218

av Tomas Eneroth (s) till justitieminister Laila Freivalds om sexköp

Företrädare för polisen i Stockholm har i medierna framfört allvarlig kritik mot åklagarväsendet när det gäller tillämpningen av den s.k. sexköpslagen. Kraftig försening av handläggningstiden och oklar tillämpning är några av synpunkterna som framförs. Av de 60 fall som polisen fört fram har enbart 5 lett till åtal. Signalerna är allvarliga då de riskerar urholka tilltron till det beslut om kriminalisering av prostitutionen som riksdagen fattat. Ett så viktigt beslut får inte förfelas genom oklarheter i tolkningen och jag vill därför fråga statsrådet följande:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att följa upp och eventuellt förtydliga den s.k. sexköpslagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-16 Anmäld: 1999-11-23 Besvarad: 1999-12-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-01)