Servicekontorens framtid och service i samverkan

Skriftlig fråga 2011/12:708 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 23 juli

Fråga

2011/12:708 Servicekontorens framtid och service i samverkan

av Hans Olsson (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har gemensamt byggt upp servicekontor som möjliggjort att myndigheternas egna kontorsstrukturer kunnat förändras. Ett tag ville Försäkringskassan dra sig ur detta samarbete redan 2013 av besparingsskäl. I april i år kom beskedet att man står kvar men med förbehåll. Försäkringskassan skriver: ”Servicekontor i samverkan bör vara kvar till dess att vår förmåga att ytterligare utveckla och tillfredsställa kundbehoven har byggts upp. Dock ser vi att en gradvis anpassning av kontorsnätets storlek och utformning kommer att ske under perioden. På lång sikt ser vi att andra, mer flexibla och behovsanpassade lösningar kan komma att ersätta servicekontoren. Tidpunkten för när dessa lösningar kan implementeras bedömer vi kommer tidigast under perioden från 2016 och fram till år 2020.”

Statskontoret har i sin rapport 2012:13 Service i medborgarnas och företagens tjänst framhållit att det finns anledning för regeringen att se över och förändra finansieringen av myndigheternas service i samverkan. En sådan översyn bör, enligt Statskontoret, syfta till att förbättra förutsättningarna för en kontinuerlig och långsiktig utveckling av myndigheternas service i samverkan.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att förbättra förutsättningarna för en kontinuerlig och långsiktig utveckling av myndigheternas service i samverkan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-07-23 Besvarad: 2012-08-06 Svar anmält: 2012-08-16 Anmäld: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-06)