Service på landsbygden

Skriftlig fråga 2011/12:603 av Sandberg, Gunnar (S)

Sandberg, Gunnar (S)

den 25 maj

Fråga

2011/12:603 Service på landsbygden

av Gunnar Sandberg (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Arla har meddelat att man inte avser att leverera mjölkprodukter till mindre orter i Jämtlands län på grund av låga volymer. Leveranserna skulle bli för kostsamma för företaget och dessutom vara skadliga för miljön.

Denna inställning leder till frågan vilken bransch som drabbas härnäst. Kommer boende på landsbygden att bli utan andra livsmedel, kläder eller något annat nödvändigt? Många bensinstationer har ju redan lagts ned liksom kassaservicen och andra viktiga funktioner i samhället.

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta för att boende på landsbygden ska garanteras grundläggande kommersiell och offentlig service?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-25 Anmäld: 2012-05-29 Besvarad: 2012-06-07 Svar anmält: 2012-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-07)