Service och närvaro i hela landet

Skriftlig fråga 2016/17:857 av Mikael Dahlqvist (S)

Mikael Dahlqvist (S)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

De senaste åren har regeringen varit tydlig i frågan om statlig service i hela landet, en välbehövlig och efterlängtad ny riktning i svensk politik. Att tillgängliggöra service i glesbygd handlar inte bara om servicebehovet utan också om demokrati och möjlighet för människor att verka, bo och vara delaktiga i samhället. Regeringens mål är lägst arbetslöshet i EU år 2020. Värmland är ett i många fall glesbefolkat län. Flera kommuner brottas med arbetslöshet samtidigt som de tagit ett oerhört stort ansvar i flyktingfrågan. I flera fall handlar det om att via utbildning ta tag i matchningsproblematiken, men i många fall krävs även andra insatser för att fler människor ska kunna ta ett arbete.

Arbetsförmedlingen har här en central roll i vårt lands arbetsmarknadspolitik och är kanske framför allt på landsbygden en viktig spelare för att man ska kunna nå regeringens arbetslöshetsmål. Regeringen har varit tydlig med att den statliga servicen inte ska centraliseras. Flera myndigheter har tagit till sig detta i sin planering för framtiden. Bland annat lades Skatteverkets planer på centralisering ned efter regeringens deklarerade viljeriktning. För Arbetsförmedlingens del ser vi tyvärr ingen sådan förändring.

Munkfors, Grums, Kil och Hammarö ser ut att mista sina arbetsförmedlingar. Ett av argumenten är att pengar kommer att sparas och verksamheten effektiviseras då anställda i mindre utsträckning behöver sitta och vänta på arbetssökande. Att effektivitet är viktigt för en organisation eller en myndighet är självklart. Men minst lika viktigt är närhet och service för våra medborgare.

Om hela Sverige ska kunna leva och om målet om lägst arbetslöshet ska ligga fast behövs en likvärdig service, inte minst när det kommer till bekämpning av arbetslöshet. Då är det beklagligt att Arbetsförmedlingen fortsätter att fullfölja sin centralisering.

Jag vill därför fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen prioriterar service och närvaro i hela landet i enlighet med regeringens intentioner? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-02-15 Överlämnad: 2017-02-16 Anmäld: 2017-02-17 Sista svarsdatum: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-02-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga