Service i glesbygd

Skriftlig fråga 2009/10:217 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 19 november

Fråga

2009/10:217 Service i glesbygd

av Britta Rådström (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

En statlig utredning har konstaterat stora brister i den pågående omvandlingen av statliga myndigheters service. Dialog med berörda kommuner kring vad som ska hända har saknats. Kontorsverksamhet har lagts ned eller centraliserats varför kvalificerade arbetstillfällen lämnat många orter. Bemannade kontor har ersatts med tjänster på Internet utan att en grundläggande analys ur ett brukarperspektiv gjorts. Visst kan även äldre använda Internet men de är ofta mindre vana användare och behöver därför bättre handledning. Utvecklingen har i många stycken blivit ett dråpslag mot glesbygden, i synnerhet när den kombineras med krympning av kommersiell service som lanthandel och bensinmackar. Som utredningen skriver måste staten vara närvarande i alla kommuner med minst ett servicecentrum med flera anställda. Antalet servicecentrum kan inte enbart knytas till folkmängd utan stor hänsyn måste också tas till avstånd. Människor måste också kunna få hjälp med att använda tekniken.

Avser näringsministern att verka för statlig närvaro i samtliga landets kommuner genom servicecentrum med flera anställda?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-19 Anmäld: 2009-11-19 Besvarad: 2009-12-02 Svar anmält: 2009-12-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-02)