Service- och signalhundar

Skriftlig fråga 2007/08:1051 av Bråkenhielm, Catharina (s)

Bråkenhielm, Catharina (s)

den 7 april

Fråga

2007/08:1051 Service- och signalhundar

av Catharina Bråkenhielm (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

För människor med funktionshinder kan en hund, specialtränad och utbildad, vara till stor nytta i det dagliga livet. En ledarhund för en synskadad är ett kostnadsfritt hjälpmedel som utbildas centralt och bekostas med statliga medel.

I dag blir det mer och mer vanligt att hundar även används för att hjälpa människor med funktionshinder, dessa hundar kallas service- och signalhundar. En sådan hund kostar i inköp mellan 8 000 och 12 000 kronor. Träning av hunden sker sedan både i hemmet och på offentliga platser där hunden kommer att arbeta. Att utbilda hunden tar cirka ett år och kostar mellan 20 000 och 50 000 kronor. Utbildningarna genomförs till exempel genom Svenska service- och signalhundsförbundet och Nordiska assistanshundar. Båda organisationerna drivs ideellt av hundägare tillsammans med hundinspektörer. Dessa utbildningar bekostas av den organisation som utbildar och examinerar hunden. Inga statliga bidrag betalas ut, vare sig för inköp eller utbildning, och därmed är organisationen beroende av penninggåvor, sponsorer, fonder och liknande för att ha råd med utbildningen.

Eftersom en service- och signalhund arbetar på samma sätt som en ledarhund är det rimligt att inköp, träning och övriga kostnader hanteras lika för de båda grupperna av hundar. Båda arbetar med att underlätta vardagen för den som är funktionshindrad och utför ett oerhört viktigt och angeläget arbete.

Jag vill fråga vilka åtgärder socialministern ämnar vidta för att få en mer rättvis behandling när det gäller kostnader för inköp och träning av hundar som ska arbeta för människor med funktionshinder.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-04-07 Anmäld: 2008-04-08 Besvarad: 2008-04-16 Svar anmält: 2008-04-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-16)