Serveringslokal för ölprovning

Skriftlig fråga 2007/08:996 av Nilsson, Mats G (m)

Nilsson, Mats G (m)

den 26 mars

Fråga

2007/08:996 Serveringslokal för ölprovning

av Mats G Nilsson (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Svenska Hembryggareföreningen arrangerar varje år ett svenskt mästerskap i hembryggd öl. Under tävlingen bjuder de hembryggare som önskar på smakprover för att kunna mäta sina färdigheter med andra med samma hobby.

År 2006 påvisade Statens folkhälsoinstitut genom en promemoria ställd till Kalmar kommun, där mästerskapet genomfördes det året att Hembryggareföreningens mästerskap stred mot alkohollagen. Folkhälsoinstitutets promemoria menar att det med dagens lagtext är förbjudet att införa hembrygder i serveringslokaler. Promemorian gör även gällande att Hembryggareföreningens entréavgift inte är förenlig med lagen, då den kan uppfattas som ersättning för öl, detta trots att hembryggarna som bjuder på ölen inte får någon ersättning för densamma.

Tävlingen i Kalmar 2006 fick därför genomföras i en tom industrilokal. Det var fri entré för alla besökare och det saknades mat och lättdrycker. Någon utbildad serveringspersonal fanns inte heller på plats. År 2007 genomfördes tävlingen i en gymnastikhall i Stockholm, en lokal som vår alkohollagstiftning knappast kan ha avsett vara en lämplig plats för ölprovning.

Hur avser statsrådet att förtydliga den svenska alkohollagstiftningen så att den möjliggör för hembryggarna att arrangera sina evenemang i lämpliga serveringslokaler?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-26 Anmäld: 2008-03-26 Svar anmält: 2008-04-02 Besvarad: 2008-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-02)