seniorboende

Skriftlig fråga 1998/99:199 av von Sydow, Tullia (s)

von Sydow, Tullia (s)
Fråga 1998/99:199 av Tullia von Sydow (s) till socialministern om seniorboende

den 17 december

Ett av målen för den nationella äldrepolitiken är att äldre skall kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende.

För seniorer är det av stor betydelse att bostaden är så utformad att ett kvarboende är möjligt upp i hög ålder. Olika faktorer kan försvåra den enskildes möjligheter att klara sin vardag.

Antalet seniorer (65-plus) ökar snabbt. Det är därför av största vikt för både individen och för samhället att alternativa boendeformer finns för den åldrande befolkningen.

Det finns redan i dag seniorbostäder av olika slag, med och utan service och till olika kostnader för den enskilde.

En nyligen genomförd utvärdering av seniorbostäder visar att de boende är mycket nöjda. Det har blivit naturligt att bry sig om varandra och genom de tjänster och gentjänster som utväxlas har behovet av kommunala insatser kunnat skjutas på framtiden.

Frågan om seniorboendet borde inrymmas i den nationella äldrepolitiken och tas upp till en bred debatt i samhället. Olika modeller för seniorboende bör tas fram och prövas i samverkan mellan de berörda parterna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialministern:

Vad avser regeringen att göra för att undersöka betydelsen av ett seniorboende som förenar kvalitet med gemenskap och samhörighet och som därmed kan uppskjuta samhällets insatser.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-12-17 Anmäld: 1998-12-21 Besvarad: 1999-01-13
Svar på skriftlig fråga