Sena utbetalningar av jordbruksstöd

Skriftlig fråga 2016/17:1258 av Eskil Erlandsson (C)

Eskil Erlandsson (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat de försenade utbetalningarna av olika ersättningar inom ramen för Landsbygdsprogrammet. En del lantbrukare har i väntan på sina ersättningar tvingats ta banklån för att täcka sina kostnader och får betala en hög ränta på dessa topplån. De får heller inte tillbaka utgifterna för räntan när de väl får sina jordbruksstöd.

Trots att lång tid har gått sedan det nya it-systemet implementerades finns det fortfarande stora förseningar i utbetalningarna. Jordbruksverket beräknar att 2016 års stöd ska vara färdigutbetalt först under år 2018, vilket är oacceptabelt. Regeringen har i sin livsmedelsstrategi sagt att den vill förbättra konkurrenskraften för lantbrukare men har hittills inte agerat för att påskynda handläggningen av jordbruksstöd. Snarare har regeringen försämrat läget genom att ta bort budgetposten med medel för sanktionsavgifter. Det är pengar som skulle kunna fungera som en buffert så att utbetalningar kan ske innan utbetalningssystem och andra it-system är fullt fungerande.

Om lantbrukarna inte får ut pengar i tid tvingas de att lägga ned sina verksamheter. Regeringen riskerar jordbrukssektorns framtid men också att livsmedelsstrategins måluppfyllelse går förlorad om den inte vidtar åtgärder så att utbetalningen av stöd fungerar på ett effektivt sätt.

Med anledning av detta är min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att påskynda utbetalningen av jordbruksstöden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-20 Överlämnad: 2017-04-21 Anmäld: 2017-04-25 Svarsdatum: 2017-05-03 Sista svarsdatum: 2017-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga