semesterledighet i kunskapslyftet

Skriftlig fråga 1997/98:586 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)
Fråga 1997/98:586 av Inger Lundberg (s) till statsrådet Ylva Johansson om semesterledighet i kunskapslyftet

Kunskapslyftet innebär att väsentligt fler vuxna än tidigare deltar i utbildning under våren. Många av dem kommer att fortsätta sin utbildning till hösten. Den, som har en sommarledighet på 45 dagar eller mer har rätt till a-kassa under sommarledigheten, men då också skyldighet att stå till arbetsmarknadens förfogande. Om sommaruppehållet är kortare finns ingen rätt till a-kassa under ledigheten. Det gäller inte i de fall kommunen ordnar särskild sommarkurs, som tillsammans med ledigheten omfattar 45 dagar, men då är också den studerande skyldig att ta eventuella vikariat under ledigheten och förhindrad att t.ex. resa bort under de få veckor, som ledigheten omfattar. En arbetssökande är formellt skyldig att alltid stå till arbetsmarknaden förfogande och får inte vidta åtgärder, som kan förhindra det.

När vuxenutbildningen nått de volymer den nu har måste behovet av semester tänkas in. Nuvarande system är otydligt, otryggt och illa anpassat till vuxenstuderande. Under julferierna löses det så att studerande med svux, svuxa eller utbildningsbidrag har rätt till 20 dagars ledigt med ersättning. Ett motsvarande system för sommarferierna behövs för att klara försörjningen för de vuxna i kunskapslyftet, som har en kortare sommarledighet från studierna.

Jag vill fråga statsrådet om hon kommer att ta initiativ för att finna en lösning på försörjningsfrågorna för deltagare i kunskapslyftet under sommarledigheten.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-03-19 Anmäld: 1998-03-23 Besvarad: 1998-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga