semesterlagen

Skriftlig fråga 2001/02:210 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 15 november

Fråga 2001/02:210

av Lena Sandlin-Hedman (s) till statsrådet Mona Sahlin om semesterlagen

De nya studiestöden trädde i kraft den 1 juli 2001, med dessa förändringar förändrades också semesterlagens § 17:4. Förändringen i semesterlagen innebär en kraftig försämring för dem som tar studieledigt från sitt arbete för att kompetensutveckla sig.

Den gamla skrivningen i lagen medgav rätten att under ett intjänande år vara borta från arbetet under 180 dagar, utan att tappa betald semester.

Korttidstudiestöd eller vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349) användes i huvudsak för att läsa in grundskola eller gymnasiekompetens. Den nya skrivningen i semesterlagen innebär att endast särskilt utbildningsbidrag är semestergrundande vid studier, och medför därför naturligtvis en kraftig försämring för många som tar studieledigt från sitt arbete för kompetensutveckling.

Jag vill fråga statsrådet om hon är beredd att vidta åtgärder så att semesterlagens § 17:4 ses över och även innefattar ledighet för utbildning, som ej enligt annan lag medför rätt till semesterlön, om arbetstagaren genomgår utbildning motsvarande grundskola och/eller gymnasienivå eller om särskilt utbildningsbidrag erhålles.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-11-15 Anmäld: 2001-11-20 Besvarad: 2001-11-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-21)