Sellafieldutsläpp

Skriftlig fråga 2000/01:889 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 14 mars

Fråga 2000/01:889

av Kjell-Erik Karlsson (v) till miljöminister Kjell Larsson om Sellafieldutsläpp

OSPAR-konventionens ministermöte i Portugal 1998 beslutade att "avsevärt minska eller stoppa radioaktiva utsläpp till vatten senast år 2000". Enligt internationella avtal är det sedan 1993 förbjudet att släppa ut radioaktivt avfall till havs. Likväl kan Norska statens strålskyddsinstitut rapportera om förhöjda halter av technetium i norska vatten samt föroreningar av plutonium, från upparbetningen av kärnavfall i Sellafield och La Hague.

Radioaktiviteten i skaldjur från Irländska sjön, där Sellafield gör sina utsläpp, har högre värden än den gräns som EU fastställt för tjänlig mat efter en kärnkraftsolycka. De senaste sju åren har de radioaktiva utsläppen från Sellafield tjugofaldigats. Nu har enligt uppgift de brittiska myndigheterna beslutat att inte ingripa mot de omfattande radioaktiva utsläppen från Sellafield.

Med detta som bakgrund vill jag därför fråga miljöministern:

Vad avser ministern göra under EU-ordförandeskapet för att få stopp på de radioaktiva utsläppen från Sellafield?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-03-14 Anmäld: 2001-03-20 Besvarad: 2001-03-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-03-21)