Sekretesstaterna och den nya amerikanska administrationen

Skriftlig fråga 2008/09:388 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 12 december

Fråga

2008/09:388 Sekretesstaterna och den nya amerikanska administrationen

av Birgitta Eriksson (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Skatteparadisen eller sekretesstaterna är ett globalt problem. Biljontals dollar finns gömda av skattesmitare, den grova organiserade brottsligheten och av terrorister i brevlådeföretag – pengar som egentligen borde bidra till att finansiera välfärdsstaternas sociala trygghetssystem. Detta globala skattesvindleri är samtidigt tyvärr sammankopplat med den lagliga finansverksamheten. Skatteundandragande offshoreverksamhet är förbunden med finansiell onshoreverksamhet. Cayman Islands tiotusen skattebefriade hedgefonder är bara registrerade där. Deras verksamhet sköts från finanscentrum i New York och London.

Den nya amerikanska administrationen torde kunna tänkas återuppta det arbete som Clintonadministrationen bedrev mot sekretesstaterna. Det är viktigt att olika europeiska ledare ger Obama tydliga signaler om att frågan måste prioriteras. Det vore också bra om USA och EU inledde ett intimt samarbete i frågan och framtvingade gemensamma skatteavtal med sekretesstaterna.

Avser utrikesministern att ta några initiativ för att påverka den nya amerikanska administrationen att samarbeta kring och snabbt gradera upp arbetet med att begränsa sekretesstaternas skadliga skattekonkurrens?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-12 Anmäld: 2008-12-12 Besvarad: 2008-12-17 Svar anmält: 2008-12-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-17)