Sekretessregler

Skriftlig fråga 2005/06:2006 av Lindblad, Göran (m)

Lindblad, Göran (m)

den 14 augusti

Fråga 2005/06:2006 av Göran Lindblad (m) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Sekretessregler

I det uppmärksammade fallet med Mickael i Hagfors har det återigen tydliggjorts att kommuners socialtjänst saknar grundläggande kunskaper om regler för sekretess.

Jag har också många egna erfarenheter, både privat och som fängelsetandläkare, av socialtjänstens oprofessionella och okunniga hantering av svårt utsatta klienter i relation till sekretessbestämmelserna.

Till exempel i ärendet gällande min nu vuxne sons mamma, se protokoll från interpellationsdebatt med Lars Engqvist den 12 oktober 2004 (interpellation 2004/05:18).

Det är fullständigt oacceptabelt att det råder okunskap om vad man ska hemligstämpla och vad man kan tala om. Till exempel information som är till gagn för klienten.

Vidare måste kunskap råda om att sekretesslagen omfattar myndigheter och vårdgivare men ej berörda enskilda medborgare.

Vad avser statsrådet att göra för att medvetandegöra och utbilda kommunernas socialtjänst i gällande sekretessregler?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-08-14 Besvarad: 2006-08-24 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-24)