Sekretessproblem för Ersättningsnämnden

Skriftlig fråga 2012/13:657 av Wasberg, Meeri (S)

Wasberg, Meeri (S)

den 12 juli

Fråga

2012/13:657 Sekretessproblem för Ersättningsnämnden

av Meeri Wasberg (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Enligt föreningen Samhällets styvbarn har det uppstått ett sekretessproblem för dem som söker ersättning enligt lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall.

De förändringar som i samband med ovanstående lag infördes i offentlighets- och sekretesslagen, som skulle skydda dem som hos Ersättningsnämnden söker ersättning för övergrepp eller försummelser verkar enligt ovan nämnda förening inte fungera.

De har den 7 november 2013 per e-post framfört att en icke namngiven nyhetsbyrå aktivt arbetat för att "komma över de vanvårdades personuppgifter" och att de nu enligt beslut i kammarrätten får ut vissa uppgifter. De uttrycker en stark oro för att detta kommer att kunna innebära att dessa personer nu riskerar att få sina berättelser publicerade i olika lokala tidningar.

Har statsrådet uppmärksammats på detta problem, och har statsrådet i så fall för avsikt att vidta några åtgärder för att skydda dessa personers integritet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-07-12 Besvarad: 2013-08-07 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-07)