sekretesslagens skydd för den asylsökande

Skriftlig fråga 1997/98:666 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1997/98:666 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori om sekretesslagens skydd för den asylsökande

I sekretesslagens 7 kap 14 § finns en sekretessbestämmelse till skydd för den asylsökande som går ut på att man inte får lämna ut uppgifter om det kan antas att det kan leda till skada för den asylsökande eller närstående om uppgifterna kommer. Verksjuristen vid Statens invandrarverk säger i en intervju i Aftonbladet den 21 april att man inte lämnar ut uppgifter om vilka som skall avvisas, eftersom den som sökt asyl i Sverige kan råka illa ut i hemlandet om myndigheterna där får reda på att de sökt asyl här. Enligt avtalet mellan Förbundsrepubliken Jugoslavien och Sverige skall Sverige till Förbundsrepubliken överlämna en lista på de asylsökande som inte fått uppehållstillstånd och där beslutet inte gått att verkställa.

Det verkar som att sekretesslagens skydd för den asylsökande här kommer i konflikt med avtalet med Förbundsrepubliken Jugoslavien.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder har regeringen för avsikt att vidta för att lösa denna konflikt mellan sekretesslagen och avtalet med Förbundsrepubliken Jugoslavien?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-04-22 Anmäld: 1998-04-27 Besvarad: 1998-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga