Sekretessbelagt elstöd

Skriftlig fråga 2022/23:302 av Marianne Fundahn (S)

Marianne Fundahn (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I Sverige är allmänna handlingar, dokument och uppgifter offentliga. Undantaget gäller sekretess, personlig integritet eller rikets säkerhet. Detta är något vi i Sverige är stolta över. Detta naggas nu i kanten när regeringen vill hemlighålla vem som får elstöd. Man nöjer sig inte med att sekretessbelägga elstödet, utan uppgifter om förbrukning och belopp ska omfattas av stark sekretess, alltså hållas hemligt i 20 år. 

Regeringen menar att detta kan ge en bild av vanor, livsstil och ekonomi hos enskilda eller grupper, eller användas i försäljningskampanjer. Denna uppfattning delas inte av Lagrådet som invänder mot att uppgifterna skulle vara integritetskränkande. Lagrådet påpekar också att detta inte gäller alla elkunder, eftersom offentlighetsprincipen gäller för uppgifter hos kommunala elnätsbolag om den enskildes elförbrukning. Uppgifter om elförbrukning finns också hos Boverket om det gjorts en energideklaration för byggnaden. Dessa uppgifter är offentliga. Detta innebär för en betydande del av elkunderna är förbrukningen offentlig. Så en del elkunder kan få sin elförbrukning offentliggjord men andra inte. 

När nu regeringen sekretessbelägger elstödet och gör ett undantag från en av hörnstenarna i vårt demokratiska statsskick, nämligen rätten att få del av offentlig handling gäller detta bara sekretessen bara vissa elkunder.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Vilka skäl ligger till grund för förslaget om att sekretessbelägga elstödet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-02-01 Överlämnad: 2023-02-02 Anmäld: 2023-02-03 Svarsdatum: 2023-02-08 Sista svarsdatum: 2023-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga