Sekretess vid hantering av anbud för offentlig upphandling

Skriftlig fråga 2008/09:785 av Pertoft, Mats (mp)

Pertoft, Mats (mp)

den 25 mars

Fråga

2008/09:785 Sekretess vid hantering av anbud för offentlig upphandling

av Mats Pertoft (mp)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Offentlig upphandling är en verksamhet som omgärdas av ett strikt regelverk.

I samband med en upphandling av ett kommunalt vårdboende i Värmdö kommun nyligen fick ledamöterna i den aktuella nämnden ett arbetsmaterial om vilka aktörer som lämnat anbud på upphandlingen inför att beslut om upphandling skulle fattas. Arbetsmaterialet var förvisso sekretessbelagt, men jag menar att det kan vara ytterst problematiskt att namnen på anbudsgivare röjs innan ett beslut är fattat.

SKL:s och Konkurrensverkets jurister menar att förfarandet är tveksamt, men att det inte strider mot lagen.

Jag tror att det finns uppenbar risk för att situationer skulle kunna uppstå där företag behandlas på ett sätt som inte är konkurrensneutralt om regelverket inte skärps.

Min fråga till statsrådet är:

Avser ministern att ta initiativ till en översyn av regelverket så att sekretessreglerna skärps vid offentlig upphandling enligt LOU så att namnen på anbudsgivare inte får röjas innan beslut är fattat?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-25 Anmäld: 2009-03-25 Besvarad: 2009-04-01 Svar anmält: 2009-04-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-01)