Sekretess inom Skatteverket

Skriftlig fråga 2012/13:406 av Jakobsson, Leif (S)

Jakobsson, Leif (S)

den 15 mars

Fråga

2012/13:406 Sekretess inom Skatteverket

av Leif Jakobsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Skatteverket har en underrättelseverksamhet liknande den som finns inom tull och polis.  Inom polisen och Tullverket kan man fritt lämna information från fältet och den operativa verksamheten till sina underrättelseverksamheter. Motsvarande situation råder inte inom Skatteverket, på grund av gällande sekretessbestämmelser. När Skatteverket till exempel skriver en anmälan till Ekobrottsmyndigheten om misstänkt skatte- eller bokföringsbrott får verket inte lämna en kopia till sin egen underrättelseverksamhet. Detta beror på att absolut sekretess råder inom Skatteverket. Polisen och tullen har stor fördel av att ständigt få information från de egna operativa leden – information som de kan arbeta vidare med och förädla för att därefter lämna underrättelser tillbaka för nya operativa insatser. Sekretessbestämmelserna för Skatteverket måste ändras så att förhållandena blir likadana som de som gäller för Polisen och Tullverket.

Vilka initiativ avser justitieministern att ta för ändrade sekretessbestämmelser i fråga om Skatteverket så att förhållandena där blir likadana som de som gäller för polisen och Tullverket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-03-15 Anmäld: 2013-03-19 Besvarad: 2013-03-27 Svar anmält: 2013-03-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-27)