Segregering av barnidrotten

Skriftlig fråga 2012/13:733 av Gille, Agneta (S)

Gille, Agneta (S)

den 29 augusti

Fråga

2012/13:733 Segregering av barnidrotten

av Agneta Gille (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Det finns en pågående trend att allt fler barn och unga lämnar föreningsidrotten och i stället söker sig till en växande privat barnidrottsbransch. Detta rapporterade bland annat SVT om den 27 augusti 2013.

Det är inte svårt att gissa att det är de mest resursstarka familjerna som gör dessa val. Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber ser med oro på denna utveckling som visar på ett minskat engagemang för föreningsdriven idrottsverksamhet.

Det finns i dag en privat marknad för idrott och sport på ett helt annat sätt än vad som fanns för ett tiotal år sedan, och detta är en fråga som både idrotten och den politiska nivån måste fundera över.

Att välja bort den föreningsdrivna idrotten till förmån för den privata kan hänga samman med att man som förälder kan köpa sig fri och slipper krav på engagemang, till exempel att sitta i styrelser eller ta på sig ledaruppdrag – att slippa bidra till frivilligt arbete för barn och unga på olika sätt. Vi har i Sverige varit stolta över det breda engagemang inom olika samhällsgrupper som finns inom idrotten, organiserat inom Riksidrottsförbundet. Att slå sönder denna verksamhet kan få mycket negativa konsekvenser på sikt. Det tenderar att slita isär vårt land snarare än att hålla ihop det.

Min fråga till kultur- och idrottsministern är:

Vilka initiativ är ministern beredd att ta för att på olika sätt motverka en segregering inom barnidrotten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-29 Anmäld: 2013-09-05 Besvarad: 2013-09-10 Svar anmält: 2013-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-10)