Sedeltryckning i Sverige

Skriftlig fråga 2017/18:1308 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Crane Currency, som sedan 2002 driver sedeltryckeriet på Tumba pappersbruk, har meddelat att man kommer att lägga ned företagets sedeltryckning i Sverige för att flytta denna till Malta.

När Riksbanken byggde Tumba bruk år 1755 var målet att sätta stopp för spridningen av falska sedlar. Sedan Riksbanken avyttrade sedeltryckeri och myntverk har sedel- och myntleverantörer upphandlats, vilket lett till minskade styckkostnader.

Under senare år har samtidigt frågor kring hur väl rustat Sverige står inför större samhällskriser aktualiserats.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund följande:

 

Hur ser regeringen på frågan om sedeltillverkning i landet utifrån ett krisberedskapsperspektiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-16 Överlämnad: 2018-05-17 Anmäld: 2018-05-18 Svarsdatum: 2018-05-23 Sista svarsdatum: 2018-05-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga