Schweiz bakdörr Liechtenstein

Skriftlig fråga 2013/14:491 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 13 mars

Fråga

2013/14:491 Schweiz bakdörr Liechtenstein

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

För närvarande pågår diskussioner om hur Schweiz folkomröstningsbeslut om hinder för den fria rörligheten ska mötas från EU:s sida. Givetvis måste andra för Schweiz förmånliga avtal med EU sägas upp. Medierna har rapporterat om avbrutet forskningssamarbete och att Schweiz inte längre ska få vara med i studentutbytesprogrammet Erasmus.

Samtidigt bör Schweiz relation till furstendömet Liechtenstein beaktas. Liechtenstein ingår i likhet med Schweiz i det så kallade EES-avtalet. Liechtenstein har en tullunion med Schweiz och samma valuta. Liechtenstein är i realiteten ett slags fristående och ännu ej fullt demokratiserad kanton i Schweiz. EU måste försäkra sig om att Liechtenstein inte blir en bakdörr för Schweiz som underminerar effekterna av olika sanktionsåtgärder, till exempel genom att schweiziska studenter på något sätt skriver in sig i Erasmusprogrammet via Liechtenstein. Frågan är också om Liechtenstein kan ha fri rörlighet medan Schweiz inte har det, när de har en gemensam tullunion.

Fråga:

Vilka konsekvenser för Liechtenstein avser finansministern att ta upp i samband med att åtgärder vidtas gentemot Schweiz?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-03-13 Anmäld: 2014-03-13 Besvarad: 2014-03-24 Svar anmält: 2014-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-24)