Schablonisering av särskilda bidrag till ensamkommande barn

Skriftlig fråga 2015/16:1252 av Johanna Jönsson (C)

Johanna Jönsson (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Ensamkommande barn har rätt till viss utrustning som de gode männen ska ansöka om på en särskild blankett där allting måste specificeras. Plagg för plagg, ned till minsta lilla strumpa. Utöver bidrag för kläder ansöker man om bidrag för busskort, utrustning för skolgymnastik med mera. Varje ansökan ska innehålla en motivering till varför barnet behöver detta.

Vid träffar med gode män har det framkommit att de i flera fall fått olika mycket pengar efter Migrationsverkets handläggning. Detta trots att de har fyllt i blanketten lika­dant, att deras barn bor på samma boende och att barnen inte har några tillgångar. Flera gode män säger att skillnaderna har ökat markant under våren.

Detta leder till stor och onödig administration då olika handläggare måste pröva varje fall för sig, trots att det rör sig om områden som skulle kunna schabloniseras.

Det leder också till frustration, avundsjuka och konflikter bland barnen, som trots lika förutsättningar behandlas olika.

Det här skulle kunna lösas genom att schablonisera beloppet. Då skulle man frigöra handläggares tid i Migrationsverket, förenkla de gode männens arbete och minska konflikter mellan ensamkommande barn.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern och regeringen att schablonisera bidragen till ensamkommande barn eller på annat sätt lösa de här problemen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-05-20 Överlämnad: 2016-05-20 Anmäld: 2016-05-24 Svarsdatum: 2016-06-01 Sista svarsdatum: 2016-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga