Säve Helikopterstation

Skriftlig fråga 2001/02:1386 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 27 juni

Fråga 2001/02:1386

av Åsa Torstensson (c) till försvarsminister Björn von Sydow om Säve Helikopterstation

En av försvarets fyra huvuduppgifter är att ge stöd till det civila samhället. Vid information som givits vid Säve Helikopterstation visar försvarets aktuella utredningar att man är beredd att överlämna ansvaret till Nato-länderna Norge respektive Danmark när det gäller sjöräddningen vid den svenska västkusten.

I samband med riksdagens försvarspolitiska beslut uppmärksammades det utvecklingsarbete och det sektorsövergripande samarbete som genomförts mellan försvaret, Mölndals sjukhus och Göteborgs kommun när det angavs att Säve Helikopterstation ska bibehållas för bl.a. sjöräddningens behov längs den svenska västkusten.

Min fråga till försvarsminister Björn von Sydow:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att tydliggöra att riksdagens beslut om Säve Helikopterstation gäller?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-27 Besvarad: 2002-07-04 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-07-04)