Satsningen på lågstadiet

Skriftlig fråga 2015/16:42 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Regeringen har tidigare aviserat att den ska sätta av 2,0 miljarder kronor för sin satsning Lågstadielöftet eller Fler anställda i lågstadiet, som satsningen tydligen heter nu. Det är lika mycket som alliansregeringen avsatte. I budgetpropositionen för 2016 står det dock att det för innevarande år (läs 2015) kommer att betalas ut 1,2 miljarder kronor. Detta trots att Skolverket menar att intresset för satsningen är stort. Enligt en artikel i Altinget den 23 september 2015 ställer de sig därför oförstående till de nya beskeden.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga hur utbildningsminister Gustav Fridolin förklarar den stora neddragning som regeringen planerar att göra då det gäller satsningar på lågstadiet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-09-25 Överlämnad: 2015-09-28 Anmäld: 2015-09-29 Svarsdatum: 2015-10-07 Sista svarsdatum: 2015-10-07
Svar på skriftlig fråga