Satsningar på vätgas

Skriftlig fråga 2018/19:860 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Efter att ha varit avvaktande sedan hösten 2018 skrev Sverige den 25 juli 2019 under den vätgasdeklaration som Österrike presenterade under sitt ordförandeskap.

Jag och Sverigedemokraterna ser vätgasens potential och välkomnar undertecknandet av deklarationen. Hittills har vätgas mest kommit till användning inom industrin men den börjar nu bli allt vanligare som exempelvis fordonsbränsle. Bränsleceller kan även ersätta dieseldrivna elgeneratorer som används som reservkraft på sjukhus, i serverhallar och liknande.

Vätgas kan som energibärare framställas genom fossilfria energikällor och har med hjälp av bränsleceller potential att ge människor världen över bättre livsförutsättningar samtidigt som naturens resurser tas till vara på ett mer effektivt sätt och det ekologiska fotavtrycket per capita minskar.

Sedan tidigare har Sverigedemokraterna föreslagit en årlig satsning om 100 miljoner kronor för att lyfta vätgastekniken i Sverige. Fler pilotanläggningar och en vidareutveckling av tekniken kan göra vätgasdrift möjlig för såväl lättare som tyngre vätgasfordon.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser regeringen att återkomma till riksdagen med förslag på satsningar för vätgasteknik i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-07-29 Överlämnad: 2019-07-30 Besvarad: 2019-08-13 Sista svarsdatum: 2019-08-13 Anmäld: 2019-08-29
Svar på skriftlig fråga