Satsningar mot dyskalkyli

Skriftlig fråga 2007/08:1562 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)

den 21 augusti

Fråga

2007/08:1562 Satsningar mot dyskalkyli

av Raimo Pärssinen (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Matematiksvårigheter, dyskalkyli, är ett funktionshandikapp som innebär att den enskilde har stora svårigheter med matematik, beräkningar och siffror.

Dyslexsi, läs- och skrivsvårigheter, har blivit mycket mer uppmärksammat generellt och i skolan. I likhet med dyslektiker riskerar de som lider av dyskalkyli att klassas som svagpresterande och kan också få en felaktig självbild, om deras funktionshandikapp inte diagnostiseras. Givetvis måste skolan därefter sätta in åtgärder för att hjälpa den enskilde att hantera och övervinna handikappet.

Läs- och skrivsvårigheter finns i mycket varierande form och grad. Det gäller även matematiksvårigheter.

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att uppmärksamma problemet i skolvärden och stödja de utsatta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-21 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-09-03 Svar anmält: 2008-09-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-03)