Satsningar inom upplevelseindustrin

Skriftlig fråga 2006/07:1374 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 14 juni

Fråga

2006/07:1374 Satsningar inom upplevelseindustrin

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den socialdemokratiska regeringen tog flera initiativ för att stärka tillväxt och lönsamhet hos små och medelstora företag inom upplevelseindustrin. En del i detta arbetet är att stärka kunskapsutbytet mellan upplevelseindustrins olika delområden och att identifiera gemensamma områden för kompetensutveckling. Målet är att svensk upplevelseindustri ska bli en självklar del av svenskt näringsliv.

Följande delområden inkluderas i upplevelseindustrin: arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism och besöksnäring och, upplevelsebaserat, läran.

Exportrådet gjorde i höstas en analys som pekade ut vilka segment inom upplevelseindustrin som har störst exportpotential. Resultatet visar att det är i första hand inom tv- och dataspelsområdet som det finns störst tillväxtpotential samt inom design och mode. Resurser för att stimulera dessa marknadsområden saknas dock trots att statsrådet Maud Olofsson ständigt talar om satsningar. Det har stannat vid tal.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stimulera exportinsatser för marknadssegment inom upplevelseindustrin?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-14 Anmäld: 2007-06-14 Besvarad: 2007-06-27 Svar anmält: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-27)