Satsning på yrkesutbildning

Skriftlig fråga 2005/06:924 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 2 februari

Fråga 2005/06:924 av Carina Adolfsson Elgestam (s) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Satsning på yrkesutbildning

Regeringen har som mål att 50 % av en årskull ska börja studera på högskolan före 25 års ålder. Det är självklart att ungdomar ska få chansen till en högskoleutbildning och att de ska ha stor frihet att välja utbildning och yrke. Men det är samtidigt nödvändigt att uppmärksamma den minskning av många yrkesförberedande utbildningar som har skett. Det är nödvändigt av två skäl. Det sägs att vi lever i informations- och tjänstesamhället. Men vi behöver också i framtiden byggnadsarbetare, elektriker, vägarbetare och vårdpersonal, för att ta några exempel. Det är också så att de ungdomar som satsar på yrkesförberedande utbildningar har goda möjligheter att få jobb. Ungdomar ska ha stor frihet att välja men det är märkligt om politiker och ansvariga myndigheter inte också anstränger sig för att erbjuda och öka intresset för utbildningar som både ger jobb och gör det på områden som är av central betydelse för att samhället ska fungera på ett bra sätt.

Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder han är beredd att vidta för att öka utbudet av och intresset för yrkesförberedande utbildningar.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-02-02 Anmäld: 2006-02-02 Besvarad: 2006-02-08 Svar anmält: 2006-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-08)