Satsning på matematik

Skriftlig fråga 2009/10:902 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)

den 17 juni

Fråga

2009/10:902 Satsning på matematik

av Raimo Pärssinen (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Betyget i matematik säger mer om en elev än bara hur bra han eller hon är på att räkna. Ny forskning, som medierna rapporterat om, visar att den som har bra betyg i matematik också ofta har bra betyg i andra ämnen.

Den aktuelle forskaren tolkar sina resultat som att elevernas matematikbetyg visar på både god studiemotivation och en bra studieteknik och att det betalar sig i alla ämnen. Det omvända, höga betyg i till exempel läsförståelse ger nämligen inte höga betyg i matematik. Han menar också att elever som är bra på matematik har bättre förutsättningar för högre studier, inte minst genom god studieteknik.

Om nu matematikämnet och matematikundervisningen är ett draglok även för annan kunskapsinhämtning så måste detta användas.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att främja matematikundervisningen i skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-17 Anmäld: 2010-06-17 Besvarad: 2010-06-23 Svar anmält: 2010-06-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)