Satsning på hjärthälsofrågor

Skriftlig fråga 2008/09:25 av Pagrotsky, Leif (s)

Pagrotsky, Leif (s)

den 23 september

Fråga

2008/09:25 Satsning på hjärthälsofrågor

av Leif Pagrotsky (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Förebyggande åtgärder är ofta nyckeln till färre hjärtproblem för människor. Det är angeläget att alla har tillgång både till förebyggande åtgärder och till bra vård. I medierna debatteras frågan livligt om symtom på hjärtproblem likaväl som långsiktiga åtgärder för bättre hälsa. En hjärthälsoplan antogs av EU förra året och den föreskriver hur varje land bör arbeta förebyggande för att undvika att befolkningen drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.

Lars Rydén, en av vårt lands mest inflytelserika hjärtläkare, har föreslagit att Sverige, under sitt ordförandeskap i EU 2009, ska stödja en särskild satsning på hjärthälsofrågorna, innebärande att EU-ländernas ministrar gemensamt ska skriva en rekommendation att alla EU:s medlemsländer bör anta den europeiska hjärthälsoplanen.

Frågan är högst relevant för vårt lands medborgare, ett hektiskt yrkesliv, kombinerat med familj och barn, är inte alltid den bästa förutsättningen för en god hälsa. Folkhälsominister Maria Larsson ansåg, då hon tog emot information på hjärthälsodagen i februari i år, att hjärthälsofrågorna är mycket angelägna för vårt land. Men därefter har socialministern sagt att Sverige inte har tillräckligt med pengar för att driva hjärthälsofrågan under ordförandeskapet i EU. Sverige är dock ett rikt land och det borde vara en möjlig satsning till gagn för oss som har drabbats av hjärtproblem.

Jag vill fråga vilka åtgärder socialministern har för avsikt att vidta för att Sverige ska få möjlighet att driva frågan om den europeiska hjärthälsoplanen under vår tid som ordförande i EU.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-23 Anmäld: 2008-09-25 Besvarad: 2008-10-01 Svar anmält: 2008-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-01)