Satsning på Dalabanan

Skriftlig fråga 2006/07:1065 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 20 april

Fråga

2006/07:1065 Satsning på Dalabanan

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Den 26 mars 2007 uppvaktade Dalabanans intresseförening infrastrukturministern när det gäller investeringar på Dalabanan, Mora–Stockholm. Min bedömning är att det var en positiv och konstruktiv uppvaktning.

Dalabanan behöver kortsiktigt en upprustning på i storleksordningen 245 miljoner kronor vilket skulle öppna för entimmestrafik och en restidsförkortning. Men i Banverkets förslag till framtidsplan finns inte denna viktiga investering med. På längre sikt behövs en investering i storleksordningen 2,5 miljarder kronor.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att den nödvändiga satsningen på Dalabanan ska komma tillstånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-20 Anmäld: 2007-04-23 Besvarad: 2007-04-25 Svar anmält: 2007-04-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-25)