Satsning på biblioteken

Skriftlig fråga 2007/08:295 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 16 november

Fråga

2007/08:295 Satsning på biblioteken

av Hans Olsson (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

I våras presenterade Svensk Biblioteksförening en intressant rapport utifrån Kulturrådets folkbiblioteksstatistik. Den analyserade vad som gör bibliotek attraktiva. Rapporten bygger primärt på en regressionsanalys av det statistiska materialet. De övergripande slutsatserna var:

Att satsa större resurser på biblioteksverksamheten verkar helt vara den viktigaste vägen till högre efterfrågan på bibliotekens tjänster.

Efterfrågan på bibliotekstjänster är kopplat till att det tillförs nya böcker.

De tjänster biblioteken erbjuder utöver bokutlåningen tenderar att påverka efterfrågan positivt till, exempel databastjänster och tidningsprenumerationer.

För hög barnboksutlåning är utbudet av böcker en viktig förklaringsvariabel liksom personaltätheten.

Antalet bibliotek per invånare är en mindre viktig förklaring till hög efterfrågan. Viktigare är vad de bibliotek som redan finns har att erbjuda.

Tyvärr vidtar många kommuner åtgärder som går stick i stäv mot dessa resultat. Filialer läggs ned, resurserna krymps, nyinköp minskar och utbudet av annat än böcker skärs ned.

Genom vilka statliga åtgärder avser kulturministern att bryta neddragningarna och i stället förmå kommunerna att satsa på biblioteksverksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-16 Anmäld: 2007-11-16 Besvarad: 2007-11-21 Svar anmält: 2007-11-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-21)