särskilda påfrestningar på samhället i fred

Skriftlig fråga 1998/99:358 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)
Fråga 1998/99:358 av Berit Jóhannesson (v) till försvarsministern om särskilda påfrestningar på samhället i fred

den 12 februari

Personalen inom FogrpE i Göteborg och Västra Götaland har skapat goda relationer med kommuner och myndigheter i området. Man har under 1998 haft en positiv och öppen dialog.

Det svåra snöfall som lamslog Göteborgstrakten 1995 och den svåra branden 1998 har gjort att man vill använda gemensamma resurser effektivare. Göteborgsgruppen har rekryterat fyra beredskapsplutoner ur hemvärnet med 45 personer i varje samt 80 bandvagns- och terrängbilsförare i ett transportkompani. Till detta har MKV/FO32 och Göteborgs kommun hos Militärbefälhavaren i Milo S begärt 25 bandvagnar och 10 terränglastbilar att förrådställas i Göteborg för extraordinära insatser. Olika myndigheter i regionen är överens om förslaget. Göteborgs kommun har erbjudit gratis varmgarage.

Vid förhandlingar med Södra Underhållsregementet beslöts att 25 bandvagnar och 10 terränglastbilar skulle förrådställas i Göteborg. Men Militärbefälhavaren upphävde beslutet med motiveringen att fordonen kunde placeras i kallgarage i södra Halland. Att ställa fordonen i Göteborg ökar inte försvarets kostnader. Fordon placerade i ett kallgarage i södra Halland betyder att man tvingas köra 20-25 mil extra i snöoväder.

Jag vill fråga försvarsministern:

Vad avser försvarsministern vidta för åtgärder för att förbättra beredskapen och tillfredsställa lokala behov av förrådsställning av fordon att användas vid "särskilda påfrestningar på samhället i fred"?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-02-12 Anmäld: 1999-02-16 Besvarad: 1999-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga