Särskilda krav vid offentlig upphandling

Skriftlig fråga 2006/07:101 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 9 november

Fråga

2006/07:101 Särskilda krav vid offentlig upphandling

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Enligt EG-direktivet 2004/18/EG som reglerar offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader kan en upphandlande myndighet ställa särskilda krav på den som vinner upphandlingen. Kunskap om att denna upphandlingsregel finns är till synes inte utbredd på den svenska arbetsmarknaden och tillämpas därför inte heller i någon vidare utsträckning.

Exempel på länder inom EU som tagit till vara på och dragit nytta av denna upphandlingsregel är Holland. I kommunen Dordrecht utnyttjar man möjligheten genom ett beslut att 5 % av lönesumman i all upphandlad verksamhet ska vikas för personer med svag ställning på arbetsmarknaden. Detta har resulterat i att fler arbetstillfällen skapats till långtidsarbetslösa.

I en utredning som lämnades till dåvarande kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg tidigare i år analyserades bland annat möjligheten att ställa sociala krav vid upphandling och om man skulle införa ett sådant krav i svensk lagstiftning. Slutbetänkandet av denna utredning slår fast att det är rimligt att ställa ett sådant bör-krav.

Är detta en modell statsrådet har för avsikt att förverkliga när det gäller offentliga upphandlingar inom de svenska statliga myndigheterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-11-09 Anmäld: 2006-11-09 Besvarad: 2006-11-15 Svar anmält: 2006-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-15)